Bierpraet

Onderstaande een lijst met spreekwoorden en zegswijzen op het gebied van bier.

 Aanvullingen zijn welkom!

 

IN DE AAP GELOGEERD ZIJN

Op de hoek van de Amsterdamse Zeedijk lag Herberg 't Aapje

Het was er niet echt schoon en de bezoekers vertrokken er vaak met vlooien

 

ALLEEN VOOR BIER KOMT DE AAP UIT M'N MOUW

 

WETEN WAAR ABRAHAM Z'N BIER HAALT

NOG EVEN AFSCHUIMEN...

Ergens nog het laatste biertje drinken [2000, Danil van der Gaag]

 

IK HEB MEER UIT ALCOHOL GEHAALD, DAN ALCOHOL UIT MIJ.

 

JE VANGT MEER ALCOHOLISTEN MET BIER, DAN MET RANJA

 

HET VOORDEEL VAN ALCOHOLVRIJ BIER IS OOK DAT JE ER GEEN TWEEDE VAN BESTELT.

 

WAAR DE BROUWER ZIT, KAN DE BAKKER NIET ZITTEN

Iemand die veel gedronken heeft hoeft niet te eten. Er wordt ook wel beweerd dat 1 glas bier gelijk staat aan twee sneden brood. Dit heeft betrekking op de calorische waarde van bier.

Waar veel bier gedronken wordt, kan niet goed gegeten worden.

WIE AMSTEL ZEGT MOET OOK BIER ZEGGEN

 

BIER VERZOET DE ARBEID

 

UIT DE BAND SPRINGEN

Zich onttrekken aan de dagelijkse sleur

Het vat springt uit de band als de hoepels het niet meer houden

 

OP EEN BEEN KUN JE NIET LOPEN

Excuus voor een tweede glas

BIER ZONDER ALCOHOL IS ALS EEN BEHA AAN EEN WASLIJN: HET BESTE IS ERUIT!

 

HET IS BEKLONKEN

De zaak is rond, geregeld, in orde

 

BEREN TEMMEN

Studententaal; iemand die cafrekeningen te betalen heeft

 

EIGEN BIER SMAAKT HET BESTE

 

ALS HET BIER OP IS BLIJFT HET BEZINKSEL IN HET GLAS

Bij het einde van het werk ziet men pas de gebreken

 

IK WERK TOT BIER UUR (Stephen King, 1947, Amerikaanse schrijver)

WIE HET BIER NIET KENT, DRINKT HET NIET

 

 

BEREN TEMMEN

Studententaal; iemand die cafrekeningen te betalen heeft

   

TE BIER GAAN

Uitgaan, pret maken

 

OP BIERRECLAME ZIE JE NOOIT MANNEN MET BIERBUIKEN.

VAN ENEN BIERE DRINKEN

Hetzelfde lot ondergaan (middeleeuws spreekwoord)

 

DAAR HELPT GEEN BIERHUIS TEGEN.

Daar is niets tegen te doen

VECHTEN TEGEN DE BIERKAAI

Aan de bierkaai in Amsterdam wonnen vroeger onoverwinnelijke vechtersbazen.

Een hopeloze stijd voeren, stijden tegen een onverzettelijke macht.

 

HIJ STUDEERT IN DE BIERKAN

Een student die liever bier drinkt dan leert.

 

BIERKERKE

De kroeg

HET LEVEN IS MEER DAN BIER ALLEEN, ER ZIJN OOK BITTERBALLEN. (J P)

 

LUIDEN VAN DE BIERKLOK

Het luiden van de bierklok kondigt het sluiten van de herbergen aan

 

BIERSCHULD

De onbetaalde rekening in de herberg

IK NEEM NOG EEN BIERTJE. IK RIJ NIET.

(Broeder Theodore, Trappist Chimay,)

 

BIERVLIEGE

Drinkebroer

 

EEN BIERWAGEN

Een lange, vervelende toespraak

 

BIER MAAKT BLIND

 

KOUD BIER MAAKT WARM BLOED 

Een paar glaasjes per dag is gezond. Vlaanderen: vechtpartij na drinkgelag.

ALCOHOL IN JE BLOED, GEEFT JE EEN GOED GEMOED

 

EEN BODEMLOOS VAT

Het is verloren moeite geld daaraan uit te geven

 

HET IS NIET MEER DAN EEN BOON IN DE BROUWKETEL

Hij heeft geen invloed op de zaak. Iets onbenulligs.

 

BOVEN JE BIER ZIJN 

Teveel gedronken hebben

 

HET BOVENSTE AFDRINKEN 

Het belangrijkste tot zich nemen

EEN MAN DIE HET NIETS KAN SCHELEN WELK BIER HIJ DRINKT, KAN HET NET ZO GOED NIETS SCHELEN WELK BROOD HIJ EET. (Michael Jackson, 1924, Engelse schrijver)

 

IEMAND EEN BIER BROUWEN

Een plan beramen ten nadele van een ander

 

EEN GOED CAFE OM DE HOEK IS BETER DAN EEN VERRE BROUWERIJ

 

BROUWERS BIDDEN OM GOEDE TIJDEN, BAKKERS OM DURE TIJDEN

Iedereen denkt allereerst aan zichzelf

 

HET BIER BIJ DE BUREN IS ALTIJD KOELER

 

ER IS EEN CAFE WAAR IK ME ZO THUISVOEL, DAT IK GEWOON M'N JAS UITDOE. (W. de Bie)

 

MENIGEEN DIE DENKT DAT HIJ EEN EIGEN HUIS HEEFT GESTICHT, ONTDEKT DAT HIJ ALLEEN MAAR EEN CAFE VOOR ZIJN VRIENDEN HEEFT GEOPEND. (N. Douglas)

 

 

ER BESTAAN CAFES MET ZO'N TRAGE SERVICE,

DAT HET ONMOGELIJK IS ER DRONKEN TE WORDEN. (S. Carmiggelt)

 

 

ER BESTAAN CAFES MET ZO'N TRAGE SERVICE,

DAT HET ONMOGELIJK IS ER DRONKEN TE WORDEN. (S. Carmiggelt)

 

WORDT EDEL NAT GEBROUWEN DIE 'T REGT MET MATE DRINKT EN ZAL HET NIET BEROUWEN

 

I'M ONLY A BEER TEETOTALLER, NOT A CHAMPAGNE TEETOTALLER. [George Bernard Shaw]

 

WET VAN DE COMMUNICERENDE BIERVATEN: ALS HET BIER IN HET BIERVAT IN VERHOUDING HOGER STAAT DAN HET BIER IN HET MENSELIJKE VAT, HEVELT HET GERSTENAT ZICH

MET BEHULP VAN EEN WERK OVER IN HET MENSELIJKE VAT.

 

ER BESTAAN CAFES MET ZO'N TRAGE SERVICE,

DAT HET ONMOGELIJK IS ER DRONKEN TE WORDEN. (S. Carmiggelt)

 

WORDT EDEL NAT GEBROUWEN DIE 'T REGT MET MATE DRINKT EN ZAL HET NIET BEROUWEN

 

I'M ONLY A BEER TEETOTALLER, NOT A CHAMPAGNE TEETOTALLER. [George Bernard Shaw]

 

WET VAN DE COMMUNICERENDE BIERVATEN: ALS HET BIER IN HET BIERVAT IN VERHOUDING HOGER STAAT DAN HET BIER IN HET MENSELIJKE VAT, HEVELT HET GERSTENAT ZICH

MET BEHULP VAN EEN WERK OVER IN HET MENSELIJKE VAT.

MEN KAN WATER DRINKEN IN PLAATS VAN BIER,  MAAR DAN IS HET JAMMER DORST TE HEBBEN. (Fritz Francken, 1893-1969, Vlaamse schrijver)

 

WAT IS WATER TOCH LEKKER ALS HET IN DE BROUWERIJ IS GEWEEST [Sef Derkx, Weert 1990]

HET TWINTIGSTE PILSJE IS EEN DAALDER WAARD

 

NU HEB JE DE PINTEN AAN HET DANSEN

 

WHY DIET IF YOU CAN HAVE A BEEK (Egnal)

 

DOBBELEN EN DRINKEN BRENGT ARMOE

De naam van een schilderij van Brueghel

 

DOOD BIER

Verschraald bier, niet meer schuimend bier.

WIE EEN KUIL GRAAFT VOOR EEN ANDER KRIJGT DORST [Joop Angenent]

 

OOST WEST, DORST GELEST

 

IEDEREEN SPREEKT VAN MIJN DRINKEN, MAAR NIEMAND VAN MIJN DORST

 

DE DORST IS ZOET OM 'T GEEN HEM LESSCHEN MOET

 

DE GROOTSTE DORSTEN WORDEN HET VLUGST GELEST. (F. Lambrecht)

 

DRAFT BEER, NOT PEOPLE

VAN DE DRANK GLIMMEN

Teveel op hebben. De Romeinen wreven hun huid in met bier voor de mooie glans

 

GOD ZIJ DRANK! [Luc de Backer]

 

IK DRINK OM ANDERE MENSEN INTERESSANT TE MAKEN

(George Jean Nathan, 1852-1958, Amerikaanse schrijver)

 

IK DRINK ALS IK DE KANS HEB, EN SOMS WANNEER IK DE KANS NIET HEB.  

(Miguel de Cervantes, 1547-1616, Spaanse schrijver)

I

WIE NIET KAN DRINKEN, MOET HET LATEN. WIE HET WEL KAN, DRINKT MET MATE

 

OVER DRINKEN WORDT VEEL KWAAD GESPROKEN, MAAR HET HELPT WEL EVEN

(Simon Carmiggelt 1913-1987, Nederlands schrijver en dichter)

 

DRINKEN DOET EEN BEETJE ZEER, MAAR NUCHTER LEVEN NOG VEEL MEER    

 (Jan Boerstoel, 1944, Nederlandse dichter)

SLECHTS DE NAMEN DER GROTE DRINKERS LEVEN VOORT

[naam van een dichtbundel van Riekus Waskowsky, 1968]

 

ZEG MIJ WAT JE DRINKT EN IK ZAL ZEGGEN WAT JE BENT.

 

WIE HET LAATST DRINKT, LACHT HET BESTE

 

EEN DRONKEMANS GEBED DOEN

Heimelijk je geld tellen om nog een biertje te kunnen betalen

 

EEN DRONKEN MAN VALT NIET VER VAN DE BAR

 

1 BIERTJE MAAKT NOG GEEN DRONKENSCHAP

YOU'RE NOT DRUNK IF YOU CAN LIE ON THE FLOOR WITHOUT HOLDING ON  (Dean Martin)

WAAR GEDRONKEN WORDT, VALLEN DRUPPELS

 

EEN DUIT IN HET GLAASJE DOEN

Een wezenlijke bijdrage leveren aan het oplossen van een probleem

 

HIJ IS IN HET EENDENBIER GEVALLEN

Hij is in het water gevallen.

EIGEN BIER SMAAKT HET BEST

Er gaat niets boven dat wat je zelf hebt gemaakt

 

ALSOF ER EEN ENGELTJE OVER JE TONG PIEST

Gezegde bij een lekker drankje

 

MY FAVORITE BEER IS A FREE BEER (Anon Landlord)

 

 

I DON'T DRINK WATER, FISH FUCK IN IT (W.C. Fields)

 

VAN EEN FLES EEN VAT MAKEN

EEN FLESSETREKKER

Oplichter. Als een vat bier 'op flessen' wordt getrokken, blijft een leeg vat achter

 

'T BIER IS NIET VOOR DE GANZEN GEBROUWEN

Gezegde en goed excuus om nog een glaasje te nemen. Drink het bier op voordat het verschraald is.

 

DAAR WORDT IETS GEBROUWEN 

Daar wordt iets heimelijks bekokstoofd, er worden plannen gesmeed.

 

EENS GEDRONKEN BLIJFT GEDRONKEN

 

GEHEELONTHOUDERS HEBBEN ALTIJD GELIJK, ALLEEN DE DRINKERS WETEN WAAROM

 

GEHEELONTHOUDER: EEN ZWAK MENS DIE ZWICHT VOOR DE VERLEIDING OM ZICH

EEN PLEZIERTJE TE ONTZEGGEN. (Ambrose Bierce, 1842-1914, Amerikaanse schrijver)

 

IK ZOU NIET GRAAG GEHEELONTHOUDER ZIJN:

 'S-MORGENS OPSTAAN IN DE WETENSCHAP

DAT JE JE DE REST VAN DE DAG NIET VEEL BETER ZULT VOELEN.

 (Dean Martin, 1917-1995)

ALS DE GERST ZICH STRIJKT, HEEFT DE BOER ZICH VERRIJKT

Zodra de aren vol zijn, weet de boer dat hij winst maakt

 

DRINK IK, DAN BEDERF IK

DRINK IK NIET, DAN STERF IK

BETER GEDRONKEN EN BEDORVEN

DAN NIET GEDRONKEN EN TOCH GESTORVEN

 

'T BIER NIET OPDRINKEN VOORDAT HET GETAPT IS

 

LEKKER BIER WORDT VEEL GETAPT

 

HET IS NIET ALLEEN BIER WAT ER GETAPT WORDT

 

ALS JE BIER DRINKT, VEEG DAN EERST JE LIPPEN AF VOOR JE JE KROES HEFT. (D. Erasmus)

 

OP DE VERKEERDE KRUK GEZET WORDEN

 

EN DING IS ZEKER: JE KUNT JEZELF NIET UIT DE ELLENDE TREKKEN MET EEN KURKETREKKER.

 

TOEN IK LAS OVER HET KWAAD DAT DRANK BEROKKENT, BEN IK OPGEHOUDEN MET LEZEN

(Henny Yougman, 1906, Amerikaanse komiek)

 

WAER BIER GEBROUWEN WORDT DAER WORDT GEEN KWAEDT GEBROUWEN

 

GLAASJE OP LAAT JE RIJDEN

Gezegde voor iemand die teveel heeft gedronken en zich door

iemand anders met de auto laat rijden

 

ER ZIT EEN ADDERTJE ONDER M'N GLAS

 

ACHTER HET GLAS DRINKEN

 

HIJ HEEFT DRIE BIERTJES IN EEN GLAS

 

HIJ HEEFT TE DIEP IN HET GLAS GEKEKEN

 

OVER HET GLAS GETILD WORDEN

THE GLASS IS ALWAYS TOO SMAL FOR THE BOTTLE [tekst op een Murphey's-glas]

MEN MOET DRINKEN UIT DE GLAZEN DIE MEN HEEFT

 

HOGE GLAZEN VANGEN VEEL BIER

 

LEVEN ALS GOD IN 'T CAFE

 

BIER GOED, AL GOED

 

WIE GOED DOET, BIER ONTMOET

 

EIGEN TAP IS GOUD WAARD

 

BIER: OP HOGER PLAN GEBRACHT GRAAN (H. Kooijman)

'S AVONDS DRINKEN MET DE MACHT, 'S MORGENS 'T BIER IN DE GRACHT 

 [boek met spreuken en zegswijzen uit het Oostvlaamse dorp Lierde]

BETER 1 BIERTJE IN DE HAND, DAN 10 OP DE GROND

 

BETER EEN HALVE FLES DAN EEN LEEG GLAS!

 

BIER REGEERT MET IJZEREN HAND

 

BEER IS PROOF THAT GOD LOVES US AND WANTS US TO BE HAPPY

[Benjamin Franklin, 1706 - 1790]

ONDERZOEK AAN DE UNIVERSITEIT VAN HARWARD HEEFT UITGEWEZEN DAT BIER VROUWELIJKE HORMONEN BEVAT. ALLE GETESTE MANNEN BEGONNEN NA 10 PINTEN TE ZEUREN EN KONDEN NIET MEER AUTO RIJDEN.

TONNELIKKERS

Een scheldnaam voor Brusselaars

 

HIJ DRINKT ALS EEN TRECHTER

Hij consumeert erg veel alcoholische drank

 

EEN 'UI' TAPPEN

Vlaams: een mop vertellen, tappen

 

UIT EEN ANDER VAATJE TAPPEN

Het anders aanpakken, over een andere boeg gooien

ALS DE WIJN IS IN DE MAN, IS DE WIJSHEID IN DE KAN.

 

IK BEN BLIJ DAT IK BIER DRINK. (Jos Peters)

 

GOEDE WIJN IS NOG GEEN BIER

 

WIJN OP BIER GEEFT PLEZIER,

BIER NA WIJN IS OOK BEST FIJN!

 

OUDE WIJVEN, ZUUR BIER

Oude vrouwen zouden minder aangename trekjes gaan vertonen.

BIER ALS WATER DRINKEN

 

WIE BIER ZAAIT ZAL WHISKY OOGSTEN

 

WIJN OP BIER GEEFT PLEZIER, BIER OP WIJN GEEFT VENIJN

Oude zegswijze. Wie zich boven het volk had uitgewerkt dronk wijn.

Dronk hij daarna weer bier, dan was dat een terugval.

 

WIJN BRENGT JE VAN DE KAART, MAAR BIER VILTJE

 

GOED BIER IS BETER DAN SLECHTE WIJN

IN DE HEMEL IS GEEN BIER, DAAROM DRINKEN WE HET HIER.

 

HOLLE VATEN KLINKEN ’T HARDST

Domme mensen hebben de meeste praatjes

HIJ IS VAN DE BROUWER ZIJN HOND GEBETEN

Hij drinkt graag een glaasje bier.

 

DE HOOGTE HEBBEN

Hij heeft genoeg gedronken

ZONDER HOP KUN JE GEEN BIER BROUWEN

Om iets tot een goed einde te brengen, moet je over de middelen beschikken

ZO LICHT ALS HOP

Calvinistische aanduiding voor vrijzinnigen.

 

JONG BIER MOET GISTEN

Uitgelaten gedrag van jongelui excuseren.

BIER ALS WATER DRINKEN

 

WIE BIER ZAAIT ZAL WHISKY OOGSTEN

 

TEVREDENHEID BEGINT ERGENS TUSSEN DE 1E SLOK EN DE BODEM VAN MIJN GLAS   Tja...

 

DE TIJD GAAT SNEL, GEBRUIK HEM WEL. DUS DRINK MET VEEL VOORTVARENHEID,

WANT VOOR JE HET WEET IS HET SLUITINGSTIJD. (Wim Meyles, 1949)

 

 

WIJN OP BIER GEEFT PLEZIER, BIER OP WIJN GEEFT VENIJN

Oude zegswijze. Wie zich boven het volk had uitgewerkt dronk wijn.

Dronk hij daarna weer bier, dan was dat een terugval.

 

WIJN BRENGT JE VAN DE KAART, MAAR BIER VILTJE

 

GOED BIER IS BETER DAN SLECHTE WIJN

JOOST MAG HET DRINKEN

ALS HET BIER IS IN DE MAN, DAN IS DE WIJSHEID IN DE KAN

Als iemand veel gedronken heeft (vroeger werden bier en wijn uit een kan geschonken) en zijn kan leeg heeft, dan is zijn wijsheid gelijk aan de inhoud van de kan: leeg.

Ofwel: verwacht van dronkaards geen verstandige woorden.

 

IK HAAT MENSEN DIE DE BOEL IN DE KAST ZETTEN VOOR HET OP IS, VOORAL DRANK.

(R. Campert)

DE KASTELEIN WAS KLEIN MAAR TAPPER. (J. Blaaser)

 

EEN KATER IS IETS WAT IN HET HOOFD ZIT, DAT JE DE AVOND ERVOOR VERGAT TE GEBRUIKEN.

ZOALS DE WAARD IS VERTROUWT HIJ ZIJN GASTEN

Hoe je over anderen denkt, hangt af van de wijze waarop je jezelf beoordeelt

 

WAAIT ER SCHUIM VAN UW PINT, DAN IS ER WIND

 

ONDER WATER ZIJN

 Zeemansterm: aan de zwier zijn

 

HIJ IS IEMAND DIE WATER DRINKT

Een persoon zonder geduld en geen tijd heeft tot het bier gebrouwen is

WIE HET WATER NAAR DE LIPPEN VOELT STIJGEN, KAN NOG ALTIJD OM BIER VRAGEN.

IN KANNEN EN KRUIKEN 

Alles klaar, alles O.K.

 

HET WAS ECHT EEN BIERDOP OP Z'N KANT

 

 

'T BESTE PILSJE UIT DE KELDER HALEN

 

DE KERK IS NABIJ, MAAR DE WEG IS BEIJZELD.

 

BIER DRINKEN ALS EEN KOE

 Luidruchtig bier drinken

 

DE KROEG IS VER WEG, MAAR IK ZAL VOORZICHTIG LOPEN. (Russisch spreekwoord)

 

I WOULD KILL EVERYONE IN THIS ROOM FOR A DROP OF SWEET BEER (Homer Simpson)

 

HET IS GEEN KLEIN BIER

Een zaak van wezenlijk belang.

Het is allemaal niet zo gemakkelijk als het lijkt.

 

ALS JE HOORT HOE HET KLOKJE THUIS TIKT, ZIT JE NIET IN HET CAFE

 

MEN KAN NOOIT WETEN HOE EEN KOE EEN PILSJE OPENT

 

DE KOGEL IS DOOR DE KROEG

 

IN HET LAND DER MALT IS LINGENS KONING

 

HET BIER WORDT NOOIT ZO KOUD GEDRONKEN, ALS HIJ WORDT GETAPT

 

LEZEN RONDT DE PERSOONLIJKHEID AF, HEET HET.

TELEVISIEKIJKEN MET EEN ZAK CHIPS EN EEN KRAT BIER OOK. (W. Sadgarden)

EEN PILSJE IN DE KRAAG VATTEN

 

MET EEN KRAT BIER IN HUIS VALLEN

 

HIJ GROEIT OP VOOR GALG EN KRAT

 

VROEGER, TOEN DE BIER-KRATTEN  NOG VAN HOUT WAREN

EN JE DOOR MOEST DRINKEN OM DE KACHEL OP TE STOKEN.

 

IN DE KROEG GELOGEERD ZIJN

 

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR DE KROEG

 

TER LAND, TER ZEE EN IN DE KROEG

VERHEUG U, DRINK EEN GLAS, BESCHOUW HET HEDEN ALS UW EIGENDOM,

HET OVERIGE BEHOORT AAN HET LOT Euripides (480-406 voor Christus)

 

HET IS AL TE LAAT HET VAT TE VERKUIPEN ALS HET BIER IN DE KELDER ZWEMT

 

ZIJ HEBBEN VOOR DE VESPER EEN PINTJE GEDRONKEN

Zij zijn voor het huwelijk met elkaar naar bed geweest, zodat het eerste kind te vroeg geboren wordt.

 

BIER IS UW VIJAND, HEB UW VIJANDEN LIEF

 

BIER MAAKT MEER GOED DAN VROUWEN KAPOT KUNNEN MAKEN

 

IEDER VOLK HEEFT DE DRANK DIE HET VERDIENT. (S. Carmiggelt)

 

HOE MEER BIERTJES, HOE MEER VREUGD

 

GEEF ME EEN VROUW DIE WERKELIJK VAN BIER HOUDT EN IK VEROVER DE WERELD

(Keizer Wilhelm II, 1859-1941, Duitse heerser)

 

EEN VROUW IS NET EEN BIERTJE. ZE ZIET ER GOED UIT, ZE RUIKT LEKKER EN JE ZOU JE EIGEN GROOTMOEDER ERVOOR OM ZEEP HELPEN. (uit The Simpsons, 1989-heden)

EEN VAATJE ZUUR BIER

Vlaams: een ongehuwde dochter van boven de 25, een oude vrijster.

 

ALS 'T VARKEN ZAT IS, GOOIT HET DE BAK OM

Stank voor dank

 

DAT BIERTJE HEB JE ZELF GEBROUWEN, EN NU MOET JE HET OOK UITDRINKEN.

Je hebt jezelf in moeilijkheden gebracht, draag zelf de consequenties.

 

 

WAT IN 'T VAT ZIT VERZUURT NIET

Uitstel is geen afstel, wat je bewaart kan later nog gebruikt worden

 

HET DRINKEN HEEFT MEN HET EERST GELEERD

NOG EERDER DAN HET ETEN

DAAROM MOET MEN UIT DANKBAARHEID

HET DRINKEN NOOIT VERGETEN

DE REGELS AAN Z'N LAARSJE LAPPEN

 

MAAK GEEN DORSTIGEN OMDAT HET HEERLIJK IS TE LAVEN. (J. de Valckenaere)

 

ER IS (GEEN) LEVEN IN DE BROUWERIJ

Om zijn vrouw te ergeren, liet de schilder Jan Steen een verliefd koppel eenden in de brouwerij rondvliegen. Toen was het weer een vrolijke boel.

 

HET LEVEN HEEFT MEER TE BIEDEN DAN BIER ALLEEN,

MAAR BIER MAAKT DIE DINGEN NOG AANGENAMER (Stephen Morris, Amerikaans schrijver)

 

DE LIEFDE IS ALS EEN GLAS BIER, LAAT JE HET TE LANG STAAN DAN SLAAT HET DOOD.

 

ELKE DAG DRONKEN ZIJN IS OOK EEN GEREGELD LEVEN [Mark Twain]

 

EEN BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET JE VERSTAND

Reclame-slogan Confederatie der Belgische Brouwers

MALT VERWIJT LINGENS DAT HIJ SOFT IS

 

VAN DE MALT IN DE LINGENS GERAKEN

 

WIE HET BIER LUSTE, DRINKE HET OP

 

DE PILS AAN MAARTEN GEVEN

 

MALT ALS BIER VERKOPEN

 

IEMAND EEN MALT AAN NAAIEN

TUSSEN PINT EN LIPPEN IS NOG PLAATS VOOR EEN ONGELUK

Vlaams: op het laatste moment gaat er vaak nog iets verkeerd

TUSSEN PINT EN LIPPEN IS NOG PLAATS VOOR EEN ONGELUK

Vlaams: op het laatste moment gaat er vaak nog iets verkeerd

 

HIJ HEEFT ZIJN ZIEL AAN AMSTEL MALT VERKOCHT

 

BIER OM BIER, MALT OM MALT

 

EEN EZEL DRINKT NIET TWEE KEER VAN DEZELFDE MALT

 

ZO DOM ALS EEN MALTDRINKER

 

GOEDKOOP IS MALTKOOP

 

'S-AVONDS DE MAN, 'S-MORGENS DE MAN

 

BIER MAAKT DE MAN

 

BIER IS EEN GOEDE DIENAAR, MAAR EEN SLECHTE MEESTER

 

VOOR EEN MAN IS EEN ZEVENGANGENMENU EEN HOTDOG EN ZES FLESJES BIER.

 

DE MOND VAN DE MENS DIE VOLKOMEN GELUKKIG IS, IS GEVULD MET BIER

(oude Egyptische wijsheid)

BIER NAAR DE TAP DRAGEN

 

DE PILS UIT DE TAP KIJKEN

 

AL HET GOEDE KOMT UIT DE TAP

MEN DRINKE HET BIERTJE NOOIT VER VAN DE TAP

 

VOOR HET TAPJE GEHOUDEN WORDEN

 

TAPTOE BLAZEN

De tap is 'toe'. Er wordt geen bier meer geschonken. Gesloten

ALS MA VAN HUIS IS, KOMT HET BIER OP TAFEL

 

ZOALS HET TAPJE THUIS TAPT, TAPT HET NERGENS

 

ALS HET BIER GEDRONKEN IS, SLUIT MEN DE TAP

 

DE GLAZEN HOREN KLINKEN, MAAR NIET WETEN WAAR DE TAP IS

 

IEMAND EEN BIERTJE VAN EIGEN TAP GEVEN

 

MEN MOET GEEN DODE BIERTJES UIT DE TAP HALEN

 

NAAST DE TAP ZUIPEN

IF YOU EVER REACH TOTAL ENLIGHTENMENT WHILE DRINKING BEER,

I BET IT MAKES BEER SHOOT OUT YOUR NOSE (Deep Thought, Jack Handy)

 

NUCHTERHEID VERKLEINT DE KANS OP DRONKENSCHAP [Mathijs van Ledden]

 

WIE HET ONDERSTE UIT DE KAN WIL, KRIJGT HET LID OP DE NEUS

Wie te hebberig is, krijgt niets

 

ER ZIJN MENSEN DIE BEWEREN DAT IEMAND DIE NOOIT DRINKT LANGER LEEFT 

Zij hebben ongelijk. Het lijkt alleen maar langer! (Jef van den Steen)

 

KLEINE PULLETJES HEBBEN GROTE OREN

VADER DRINKT GRAAG BIER, MOEDER MELK.

 

MORGENSTOND HEEFT EEN KATER IN DE MOND

 

EEN BIERTJE IN DE MORGEN, IS EEN DAG ZONDER ZORGEN

 

EEN GLAASJE OP Z'N TIJD, HOUDT DE MOT UIT DE MAAG

Vlaams: matig gebruik van alcohol kan geen kwaad

 

MOTOR MET ZIJSPAN

Kopstoot: glas bier met een borreltje ernaast

WIE HIER EET EN DRINKT GAAT DOOD AAN DE MEEST VRESELIJKE ZIEKTE: OUDERDOM

 

DE OUDE DRINKER

De naam van een schilderij van Jan Steen (1626-1679)

 

 

WIE VOOR AMSTEL MALT GEBOREN IS, ZAL NOOIT PALM DRINKEN

 

DE PASTOOR DRINKT BIER EN WIJ WATER (Fons Jansen)

 

PIJN IN HET HAAR HEBBEN

Een kater na teveel bier

 

HET IS AAN HET EINDE DER LEVENSLOOP PETRUS MAAKT OPEN DE HEMELPOORT HEB IK NOG EEN VRAAGJE (BIJ ZINNEN) MAG MIJN BIERTJE OOK MEE NAAR BINNEN

 

ZE DRONKEN EEN GLAS,ZE PIESTEN EEN PLAS EN LIETEN DE ZAAK ZOALS ZE WAS

Veel praten, maar niets besluiten

ALS 2 ZUIPLAPPEN VECHTEN OM EEN PINT, GAAT DE DERDE ERMEE AAN DE HAAL

DAT IS GEEN ZUIVERE PILS

 

IN IEDER GLAS PAST EEN PILSJE

 

NIETS IS ZO DUUR ALS DE EERSTE PINT

Na een glas, volgen er nog heel wat meer.

 

DE PUL BIJ HET HANDVAT PAKKEN

 

ZE PRATEN OVER GLAZEN EN PULLEN

 

DE KATER IN DE PUT VINDEN

HET LEVEN IS NET ALS 'N PUL BIER:HET KAN VOL EN 'T KAN LEEG ZIJN,

MAAR ZO LANG JE PUL BIER VOL IS KAN JE LEVEN NOOIT LEEG ZIJN! [Hagar, strip]

 

WHEN I READ ABOUT THE EVILS OF DRINKING, I GAVE UP READING  (Henny Youngman)

WIE HIER DRINKT OM TE VERGETEN GELIEVE EERST AF TE REKENEN

 

EEN VAT MET REPEN EN AL DRINKEN

Drinken tot je scheel ziet

 

IK GEEF AL MIJN ROEM VOOR EEN POT BIER EN VEILIGHEID

(uit Koning Hendrik V, Shakespeare, 1564-1616, Engelse toneelschijver)

 

ROET IN HET BIER GOOIEN

 

BIER IS HET RUGGEMERG DER MANNEN.

(L‚v Weemoedt, 1948, Nederlandse dichter)

 

BIER IS HET JUISTE SAP, GESCHAPEN VOOR ONS KLIMAAT. (F. de Grote)

HIJ BETERT ZICH ALS SCHARREBIER OP DE TAP

Iemand die van kwaad tot erger vervalt. Scharrebier wordt als het afgetapt is, nog dunner en schraler.

 

WIE 'T ONDERSTE UIT Z'N GLAS WIL KRIJGEN, KRIJGT 'T SCHUIM OP Z'N NEUS

HET SCHIP VERGING MET MAN EN BIER

 

GEEN GOUD ZONDER SCHUIM

Al is iets nog zo goed, er mankeert altijd wel wat aan

 

GEEN BIER ZONDER SCHUIM

 

MET Z'N NEUS IN DE SCHUIMKRAAG VALLEN

 

EN BIERBUIK? HOE KOM JE ERBIJ?

DAT IS DE TANK VAN MIJN SEX-MOTOR.

 

EEN SLAAPMUTSJE

Een laatste drankje nemen voor vertrek of slapen

ENGELSE KEUKEN: ALS HET WARM IS, IS HET SOEP; ALS HET KOUD IS, IS HET BIER.

 

EEN ZUIVER EN FRIS GERSTENAT GEEFT ZIELSKRACHT EN SPIERKRACHT

EEN FLES SOLDAAT MAKEN

Een fles openmaken en leegdrinken

 

WIE NIET STERK IS VOOR Z'N TWINTIGSTE,

KNAP VOOR Z'N DERTIGSTE,

WIJSVOOR Z'N VEERTIGSTE EN RIJK VOOR Z'N VIJFTIGSTE -

AAN ZO IEMAND IS ZELFS BIER NIET BESTEED (Duits spreekwoord)

 

IF GOD HAD INTENDED US TO DRINK BEER,

HE WOULDN'T HAVE GIVEN US STOMACHS (David Daye)

 

BIER VLOEIT ALS WATER DOOR MIJN LENDENEN,

MAAR ALS STROOP DOOR MIJN HOOFD.

[2001 - Ernst van de Voorst, componist, schrijver, dichter]

WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS, WIE STOUT DRINKT DE ROE [Gerard Velders, december 2002]

 

DE HAND DIE HET GLAS HEFT VOOR EEN TOAST ZOU NIET MEER MOETEN STUREN.

 

ELTS SPREKT FAN MYN SUPEN, MAR HWA WIT FAN MYN TOAST

(FRIES GEZEGDE) Iedereen spreekt over mijn extreme drinkgedrag, maar wie weet van mijn dorst